IPM Rattenbeheersing

De verspreiding van ratten in een aantal regio’s in Nederland neemt razendsnel toe. Ratten kunnen diverse ziektes verspreiden maar er kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan doordat ze bijvoorbeeld bedrading doorknagen. Het is naast de bruine rat (rattus norvegicus) vooral de zwarte rat (rattus rattus) die steeds vaker gesignaleerd wordt.

Onder andere in Limburg, Brabant en Zeeland maar ook in veel havengebieden verspreiden ratten zich momenteel snel.

Veel ratten zijn verminderd gevoelig voor rattengif. Ze eten wel van het gif, maar gaan er niet aan dood of pas na langere tijd. Veel van deze ratten overleven dus de bestrijding en kunnen zich beter voortplanten dan hun gevoelige soortgenoten. Hierdoor wordt de populatie resistente ratten steeds groter.

Onder andere om het probleem van resistentie in te perken geldt er, voor bedrijven die rodenticiden buiten om gebouwen en voedselopslagplaatsen gebruiken, vanaf 1 januari 2017 een certificatieplicht. De toepassing van rodenticiden dient aantoonbaar te geschieden volgens het IPM-principe, de toepasser dient gekwalificeerd te zijn en uw organisatie moet gecertificeerd zijn conform het certificatieschema ‘Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen’, beter bekend als IPM Rattenbeheersing. Peterson Pest Control kan u bijstaan bij het voldoen aan IPM Rattenbeheersing, en bij uw aanpak van ongediertebestrijding in het algemeen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy