IPM

WAT IS IPM?

IPM staat voor Integrated Pest management (geïntegreerde plaagdierbeheersing). Bij toetsing van deze norm wordt gekeken naar de manier waarop een bedrijf werkt, waarbij de focus ligt op het voorkomen en verwijderen van plaagdieren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om zo min mogelijk biociden in te zetten.

Ons idee is dat we 4 fundamentele stappen samen moeten maken:

  1. Wij inspecteren uw locatie(s) op (sporen van) aanwezigheid van ratten en ander ongedierte. Afhankelijk van uw specifieke situatie stellen wij een advies plan op om  uw bedrijfs -panden en -procedures volledig ongedierte bestendig te maken;
  2. Indien nodig, installeren en implementeren wij de benodigde maatregelen: algemene hygiëne, preventieadvies, vallen, lokdozen, etc;
  3. Wij inspecteren, monitoren, en rapporteren op een regelmatige basis en op een hoog niveau, altijd volgens de geldende IPM normen;
  4. Wij ondernemen in overleg met u precisie- acties indien dit noodzakelijk is.

 

Neem contact met ons op!

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy